Narozeninové oslavy

  • Pořádání akcí, nebo narozeninových oslav je možné pouze po předchozí dohodě.
  • Cena je stanovena dle ceníku na 1200,- Kč za hodinu v této částce není zahrnuto případné půjčovné!
  • Pořadatelé přichází  v dohodnutém čase akce a tuto opouští jako poslední přesně v dohodnutý čas.
  • Délku trvání akce není možno prodlužovat v jejím průběhu.
  • Pokud pořadatelé nebudou respektovat dohodnuté termíny bude za každých 5 minut přesáhnutého času účtováno 100 Kč.
  • Možnost přinesení vlastního občerstvení, na DDH není k dispozici nádobí, ani příbory.
  • Donáška vlastních el. spotřebičů po dohodě se správcem
  • Platba v hotovosti na místě u správce v den akce.
  • Návštěvní řád je v plném rozsahu platný i době konání akce, narozeninové oslavy!

Jsme rádi, že jste se rozhodli pro pořádání na DDH Prosek.

Správce DDH: Karel Zelenka
tel: (+420) 739 311 721 (volat pouze v otevírací době!)